>> 5 Terkini :

Saturday, 18 April 2015

Beza diantara WALA' kepada ALLAH & MANUSIA..!!


Kecuali wala' kepada Allah dan rasul, wala' kepada manusia bukan taat tanpa syarat, bukan cinta membuta-tuli dan bukan tagihan tanpa tukaran.

Wala' kepada manusia punya syarat, imbalan, harga dan tukarannya. Wala' kepada manusia tidak mutlak seperti wala' kepada Allah dan Rasul-Nya.

Syarat, tukaran, imbalan dan harga wala' adalah keboleh percayaan dan kejujuran. Tidak ada wala' tanpa kedua-duanya.
Hakikatnya, wala' tidak perlu ditagih dan diminta, apatah lagi untuk dipaksa-paksa. Ia akan hadir bersama kebolehpercayaan dan kejujuran tadi.

Tagihan, mintaan dan paksaan wala' tidak mencetuskan kekuatan tapi melunturkan kewibawaan.

Zolkharnain Abidin Al-Abyadhi

No comments:

Popular Posts